เกี่ยวกับเรา

  • 34035194
  • จักรพรรดิ-1.jpg
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณ-2.JPG

ติดตามประวัติ

Kawaguchiko Hotel ได้รับการมาเยือนโดยสมาชิกของพระราชวงศ์

13-14 เมษายน 1955
จักรพรรดิ Hirorito และลูกชายของเขา Akihito (จักรพรรดิญี่ปุ่นปัจจุบัน) พักอยู่ 2 คืน

9 ก.ค. 2500
จักรพรรดิ Hirorito และคุณหญิงโคจุนพักค้างคืน 1 คืน

6 สิงหาคม 2501
Masahito เจ้าชาย Hitachi พักค้างคืน 1 คืน

27 พฤษภาคม 1964
Nobuhito, Prince Takamatsu กินอาหารกลางวัน