Về chúng tôi

  • 34035194
  • Hoàng đế-1.JPG
  • sự uy nghi của bạn-2.JPG

Theo dõi lịch sử

Kawaguchiko Hotel đã được thăm viếng bởi các thành viên của gia đình hoàng gia.

Ngày 13-14 tháng 4 năm 1955
Hoàng đế Hirorito và con trai của ông Akihito (Hoàng đế Nhật Bản hiện tại) ở lại 2 đêm

Ngày 9 tháng 7 năm 1957
Hoàng đế Hirorito và Hoàng hậu Kojun ở lại trong 1 đêm

6 tháng 8 năm 1958
Masahito, Hoàng tử Hitachi ở lại 1 đêm

Ngày 27 tháng 5 năm 1964
Nobuhito, Hoàng tử Takamatsu đã thưởng thức bữa trưa