Chu kỳ xung quanh hồ Fuji Five

Đạp xe là cách tốt nhất để đi xung quanh Fujigoko (Fuji Five Lakes). Để đặt một chiếc xe đạp xin vui lòng liên hệ với lễ tân.
Giá bán:   500 JPY (1 giờ), 1,000 JPY (3 giờ) và 2,000 JPY (1 ngày)