Thách thức bạn của bạn với một trò chơi của hồ bơi

Bàn bi-a có thể được tìm thấy trong không gian thanh. Tại đây, khách có thể chơi một trò chơi của hồ bơi với bạn bè trong khi thưởng thức đồ uống.

Giá bán:   2.160 JPY (bao gồm thuế) mỗi giờ