Rửa và giặt quần áo của bạn tại khu vực giặt

Khách sạn của chúng tôi có 3 máy giặt chạy bằng tiền xu, có thể được sử dụng bởi tất cả các khách.
Giá: 200 JPY mỗi giờ (máy giặt), 100 JPY mỗi 30 phút (máy sấy) và 50 JPY cho một gói chất tẩy rửa